• date-line 04/10/2020
  • 32 Views

Differences Between a Freight Forwarder and NVOCC and VOCC –

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA FREIGHT FORWARDER VÀ NVOCC VÀ ​VOCC NĂM 2020.

Một số lưu ý quan trọng dành cho các bạn làm nghề Logistics, giúp bạn hiểu rõ hơn tại sao lại là VOCC, tại sao lại là NVOCC, ghi chú lại nhỡ khách hàng có hỏi bạn nha

VOCC (Vessel Operating Common Carrier) là gì?

Nói một cách đơn giản, VOCC là một hãng vận tải biển có đội tàu riêng.

Nó là một thuật ngữ phổ biến cho các công ty vận tải biển sở hữu tàu và cho các đơn vị khác thuê. Người điều hành tàu có trách nhiệm giám sát hàng hóa, cũng như vận chuyển hàng hóa đến đúng cảng một cách an toàn vào đúng thời điểm. Việc khai thác tàu và tất cả các khía cạnh liên quan cũng do người điều hành tàu chịu trách nhiệm.

NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) là gì?

NVOCC là công ty kinh doanh trong lĩnh vực cước vận tải biển, được xem là nhà vận tải đường biển (Carrier) nhưng lại không sở hữu con tàu nào. Thiếu đội tàu có nghĩa là NVOCC phải thuê chỗ chứa hàng từ các chủ tàu (chẳng hạn như United Arab Shipping Company hoặc lớn nhất ở châu Á là COSCO Shipping Corporation có trụ sở tại Thượng Hải).

Do không có tàu riêng, các NVOCC phải ký thỏa thuận và cung cấp dịch vụ trên cơ sở của các điều khoản của hãng tàu. Thay bằng sử dụng Vận đơn chủ, việc sử dụng NVOCC sẽ cần phải sử dụng Vận đơn thứ cấp (Vận đơn nhà – House Bill of lading).

HBL-Đây là Giấy chứng nhận xếp hàng, xác nhận việc thu gom hàng hóa cụ thể và bắt buộc người vận chuyển phải giao hàng ở cảng đến cho người có vận đơn. Bộ chính phủ Hoa Kỳ và Ủy ban Hàng hải Liên bang chịu trách nhiệm điều chỉnh luật NVOCC ở Hoa Kỳ, tức là các công ty Hoa Kỳ và nước ngoài phải đáp ứng những tiêu chuẩn để được chấp thuận hoạt động như một NVOCC giao hàng đến/đi khỏi Hoa Kỳ. Các bạn nên tìm kiếm các công ty giao nhận NVOCC được cấp phép thông qua các nguồn chính thống như http://www.fmc.gov/ Vận chuyển bằng NVOCC ngày càng phổ biến đặc biệt là hàng hóa đi từ Trung Quốc.

Freight Forwarder là một nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3 (Third-party logistics-3PL), họ cung cấp dịch vụ vận tải nội địa, vận tải quốc tế bằng đường biển và đường hàng không, giúp khách hàng khai báo hải quan, chuẩn bị chứng từ vận tải, dịch vụ thuê kho bãi và giao hàng.

Freight forwarder vs. NVOCC Có sự khác biệt đáng kể giữa Freight forwarder và NVOCC là NVOCC luôn phát hành Vận đơn, trong khi Freight forwarder thì không.

Freight forwarders không chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa mà thay vào đó, nhiệm vụ của họ là nhận vận đơn từ chủ tàu và đảm bảo các thoả thuận với chủ hàng và hãng tàu/NVOCC. Một Freight forwarder phải đại diện cho khách hàng và lựa chọn những hãng tàu tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, nhiều công ty đóng vai trò vừa là hãng tàu vừa là Freight forwarder Nói như vậy, đây không phải là một nguyên tắc chung mà khách hàng nên biết về sự phân chia trách nhiệm giữa hai khái niệm đó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.