Tham Dự Live Zoom

BÍ QUYẾT LUYỆN TÂM

Giúp bạn có giải pháp, quy trình ứng dụng chi tiết cho các khía cạnh : nội tâm, sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, sự nghiệp..dễ dàng đạt được điều mình mơ ước trong cuộc sống

Hoặc mở ứng dụng Zoom
Chọn Tham Gia Cuộc Họp ( Join Meeting)

-->nhập Zoom ID: 8815 4177 375,   --> Mật mã: luyentam

-->nhập TÊN + EMAIL để vào 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ. Hotline: 0902.99.66.49- 0908.29.7949