Tham Dự Live Zoom

NÂNG TẦM NHẬN THỨC NỘI TÂM
Chuỗi Chia Sẻ 7 Chủ Đề Của Master Mentor Wit K02

Giúp bạn hiểu đúng về các quy luật, ứng dụng chi tiết cho các khía cạnh : nội tâm, sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, sự nghiệp..Hiểu thấu đáo về sức mạnh của yêu thương

Hoặc mở ứng dụng Zoom
Chọn Tham Gia Cuộc Họp ( Join Meeting)

-->nhập Zoom ID: 894 5283 0957

-->Hoặc nhập TÊN + EMAIL để vào

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ. Hotline: 0902.99.66.49- 0908.29.7949