Tham Dự Live Zoom

THE MASTER MIND
Làm Chủ Bí Mật Cuộc Sống

Giúp bạn hiểu đúng về các quy luật, ứng dụng chi tiết cho các khía cạnh : nội tâm, sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, sự nghiệp..Hiểu thấu đáo về sức mạnh của yêu thương

Hoặc mở ứng dụng Zoom
Chọn Tham Gia Cuộc Họp ( Join Meeting)

-->nhập Zoom ID: 871 7521 5244

-->nhập TÊN + EMAIL để vào

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ. Hotline: 0902.99.66.49- 0908.29.7949